Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 18/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

165

ISBN:

978-80-87967-07-2

380 Kč

poslední výtisky

Koupit

380 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Odborný časopis Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela, vydaný brněnským územním odborným pracovištěm v roce 2016, je dedikován historiku umění a památkáři PhDr. Karlu Svobodovi (1896–1954) – jedné z opomíjených osobností, která stála u vzniku památkového úřadu v Brně. Karla Svobodu je možné považovat za jednoho ze zakladatelů moderního pojetí památkové péče na Moravě, které pokračuje v tradici vídeňské a pruské památkové školy. Výběr textů pro osmnácté číslo tohoto periodika navazuje na Svobodův přístup ke zveřejňování výsledků realizovaných památkových akcí v širokém tematickém záběru, v němž jsou zastoupena například nová zjištění z archeologického průzkumu na zámku v Náměšti nad Oslavou, vzorové ukázky památkových obnov historických parků na jižní Moravě, modelové příklady úspěšných oprav usedlostí se žudry na Vyškovsku a významné památkové realizace, které přinesly nová technologická i uměleckohistorická zjištění jako památníku Mohyla míru u obce Prace či lichtenštejnské hrobky ve Vranově u Brna atd. Časopis uvádí stať, která je příznačně věnována úloze uměleckého historika v oboru památkové péče, a uzavírá bibliografie prací Karla Svobody. 

Obsah:
 • Miloš Stehlík / Historik umění a památková péče
 • Petr Vitula / Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci odpadních systémů a dlažby na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou
 • Zdeněk Vácha / Oprava lichtenštejnské hrobky ve Vranově u Brna v letech 2014–2015
 • Jan Červenák, Jaroslav Hanák, Ladislav Chládek, Zoja Matulíková, Pavel Šťastný / Příspěvek k obnově památníku Mohyla míru u obce Prace
 • Roman Zámečník / Památkové metody obnovy v péči o historické zahrady a parky – výběr z aktuálních akcí na jižní Moravě 
 • Alena Dunajová / Usedlosti se žudry na Vyškovsku a jejich opravy na začátku 21. století
 • Miloš Stehlík, Sdělení o akci „Rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně“
 • Milena Bartlová / Ukřižovaný z kostela svatého Jakuba v Brně
 • Pavel Klimeš / Restaurování skulptury Ukřižovaného z kostela sv. Jakuba v Brně
 • Matěj Kruntorád, Lenka Šabatová / Z průzkumů domů jihomoravských měst a městeček
 • Lenka Kalábová, Tereza Šimonová / Bibliografie prací památkáře a historika umění PhDr. Karla Svobody (1896–1954)