Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 17/2015. Papír a paměť

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

141

ISBN:

978-80-87967-03-4

260 Kč

poslední výtisky

Koupit

260 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

V pořadí sedmnácté 17. číslo bulletinu Monumentorum Moraviae tutela  se věnuje tématu úzce souvisejícímu s památkovou péčí, a to papíru. Jde o další monotematické pokračování řady,  která chce tentokrát ukázat různé uchopení fenoménu papír, a to odlišným pohledem a interpretací pracovníků „paměťových institucí“, jak se s tímto materiálem setkávají. I když tento námět je velmi specifický a úzký,  přesto jeho uchopení tvoří zajímavou řadu studií, která sahá od historie produkce papíru, přes historické osobnosti, historickou architektonickou dokumentaci na papíře, kapitoly z dějin fotografie, až po zcela zvláštní kategorii papírových záznamových médií – hudebních pásů. Mnohá z uměleckých děl či v nových autorských souvislostech jsou zde publikována poprvé. Všechny články zároveň spojuje určitý vztah k Moravě; umělecké artefakty v moravském prostředí vznikly nebo souvisejí s osobnostmi zde působícími nebo se v současnosti nacházejí v moravských sbírkách.

Obsah:
 • Leoš Vašek / Tomáš Sterz – příběh úspěšného muže. Pohled do života papírníka v 18. století na Boskovicku
 • Radka Pavlovská / Šlechtické památníky raného novověku: Restaurování Památníku Jakuba z Zinnenburku
 • Veronika Kopecká, Tereza Cikrytová, Petra Janská / Restaurování orientální papírové tapety ze Státního zámku Valtice
 • Zdeněk Kazlepka / Vivat Napoleon? Zámek San Salvatore u Trevisa na dvou vedutách a v literárním líčení z doby napoleonských válek
 • Lenka Kalábová, Tomáš Valeš / „Archidectur und Verzierungen, besonders aber Bildhauerstatuen an Nitschen grau in grau zum Tauschen“ – opomenutá zakázka Josefa Winterhalder mladšího v Uherčicích
 • Michal Konečný / Příběh jednoho zábradlí
 • Petr Tomášek / Pipin a Berta a Kristus a Samaritánka. Vybrané příklady romantické kresby ze sbírek zámku v Rájci nad Svitavou
 • Petr Czajkowski / Sbírka kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku v Lednici na Moravě
 • Petra Trnková / Andreas Groll: fotografie pro moravskou šlechtu
 • Jitka Matuszková / Plánová dokumentace lidových staveb v archivu velkostatku Valtice na příkladu obce Hlohovec
 • Petr Nekuža / Záznamové hudební pásy