Soubor lidových staveb Vysočina

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Sychrov

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

120

ISBN:

978-80-905871-8-2

140 Kč

skladem

Koupit

Soubor lidových staveb Vysočina je největším muzeem v přírodě v Čechách a tato publikace vychází k 45. výročí jeho založení. Poprvé shrnuje historii vzniku této významné památky nacházející se na území Pardubického kraje. Podrobně se věnuje počátkům výstavby areálu na Veselém Kopci i záchraně nynější památkové rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku. Přibližuje zajímavosti z historie významných objektů. Další kapitoly pojednávají o všech oblastech činnosti muzea, včetně tvorby expozic, programů a péče o sbírkové předměty. Jedna z kapitol je věnována i přehledu filmových a televizních děl, která vznikala především v prostředí Veselého Kopce. Stranou pozornosti autorů nezůstala ani činnost na poli dokumentace a ochrany tradiční lidové kultury, Soubor lidových staveb Vysočina je totiž pověřeným Regionálním pracovištěm. Knížka je určena široké veřejnosti, ale i odborníkům přináší cenné informace z historie vzniku muzea.

Publikaci možno zakoupit též v pokladně Souboru lidových staveb Vysočina.
Obsah:
 • Předmluva
 • Úvod
 • Luděk Štěpán a záchrana památek lidového stavitelství. Soubor lidových staveb Vysočina do roku 1981
 • A plynul čas. Soubor lidových staveb Vysočina v letech 1982–2016
 • Nej z Veselého Kopce. Zajímavosti z historie a současnosti Veselého Kopce
 • Není betlém jako Betlém. Historie a současnost památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko
 • Jsme tu pro vás. Pohled do zákulisí Souboru lidových staveb Vysočina
 • Z Kopce do pohádky. Výběr z filmové a televizní tvorby natáčené v Souboru lidových staveb Vysočina
 • Resumé
 • Výběr z bibliografie odborných pracovníků Souboru lidových staveb Vysočina
 • Použité prameny a literatura