Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Počet stran:

152

ISBN:

978-80-86570-30-3

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Úvodním slovem ředitele olomouckého odborného pracoviště Františka Chupíka je představen Sborník v nové, celobarevné úpravě s mnoha fotografiemi a nákresy, o málo větším formátu než předešlé roky. Pokračováním archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Janského v Olomouci se zabývá trojice autorů Hana Dehnerová, Vít Hadrava a Jana Šínová. Detailní přiblížení dvou bohatě zdobených rokokových saní, které užívala šlechta při zimních radovánkách na pomezí Moravské brány, popisuje Ivana Dobešová. Dvojice archeologů Karel Faltýnek a Pavel Šlézar podává zprávu o žárovém pohřebišti z mladší doby bronzové v Litovli na ulicích Novosady a Žerotínova. Raně novověkou kamnářskou keramiku z archeologického výzkumu ze Zahradní ulice v Litovli představují Lukáš Hlubek a Pavel Šlézar. O obrazu Krista v zámecké kapli v Tovačově pojednává ve svém příspěvku Dominik Christel. Iva Orálková popisuje historii kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Tovačově. Historické konstrukce v kostele Svatého Kříže v Javorníku-vsi jako významný pramen poznání potřebný pro práci restaurátorek popisuje Eva Pulkrtová. Helena Richterová se ve svém článku zabývá budovou oranžerie v zámeckém parku ve Velkých Losinách. Archeologický výzkum brány Všech svatých v souvislosti s dalšími vstupy do olomouckého hradu přibližuje čtenářům Richard Zatloukal. V kapitole Obnovy a restaurování se nachází příspěvky o obnově zámku v Čechách pod Kosířem od autorů Ondřeje Belšíka a Roberta Šreka. Další obnova se týká střechy a krovu fary v Nové Hradečné, o které se rozepisuje Dobroslava Neckařová. V závěru publikace najde čtenář zprávy a informace o událostech minulého roku včetně bibliografie a německého resumé. 

Sborník můžete od ročníku 2016 nově získat zdarma na Horním náměstí 25 – v Petrášově paláci, sídle NPÚ, ÚOP v Olomouci.

Obsah:
 • Úvodní slovo ředitele                                                                                      
 • Hana Dehnerová, Vít Hadrava, Jana Šínová / Pokračování archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Olomouc – Janského (předběžné výsledky)  
 • Ivana Dobešová / Šlechtické zimní radovánky na pomezí Moravské brány                                    
 • Karel Faltýnek, Pavel Šlézar / Žárové pohřebiště z mladší doby bronzové v Litovli na ulicích Novosady a Žerotínova 
 • Lukáš Hlubek, Pavel Šlézar / Raně novověká kolekce kachlů ze Zahradní ulice v Litovli                                           
 • Dominik Christel /Obraz Krista Spasitele v zámecké kapli v Tovačově
 • Iva Orálková / Klášter Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově
 • Eva Pulkrtová / Javorník-ves, kostel svatého Kříže, historické konstrukce jako významný pramen poznání                 
 • Helena Richterová / Budova oranžerie v zámeckém parku ve Velkých Losinách 
 • Richard Zatloukal / Archeologický výzkum brány Všech svatých v souvislosti s dalšími vstupy do hradu Olomouc        

Obnovy a restaurování

 • Obnova zámku v Čechách pod Kosířem                                                                                                          
 • Obnova střechy a krovu fary v Nové Hradečné                                                                                      

 Zprávy a informace             

 • Nominace na udělení ceny Patrimonium pro futuro za rok 2015                                                                       
 • Akce, veletrhy, výstavy                                                                                                                                   
 • Památková rada                                                                                                                                            
 • Zusammenfassung
 • Bibliografie