Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

129

0 Kč

PDF 26,85 MB

Stáhnout
Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy, opatřená osvědčením č. 98, Ministerstva kultury, č.j. 16529/2016 OVV; uznání uplatněné Certifikované metodiky; projekt programu NAKI, "Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními antropogenními vlivy" identifikační kód NAKI DF12P01OVV035.


Metodika má sloužit jako vodítko pro objektivní hodnocení vnějších jevů, které mohou mít negativní vliv na stav památek. Lze ji aplikovat na nemovité památky různého významu i plošného rozsahu. V případě velmi rozsáhlých komplexů je třeba celý soubor posuzovat podle nejhůře hodnocené části, případně rozdělit na několik samostatně posuzovaných částí. Vždy je v těchto případech vhodné konzultovat s NPÚ, který stanoví z památkářského hlediska nejdůležitější objekty ochrany. Metodiku lze uplatnit v rámci přípravy projektů k ochraně objektů kulturního dědictví, především pro výběr prioritních problémů a nejzávažnějších rizik. Existence metodiky tak eliminuje subjektivní posuzování při plánování opatření památkové péče.  
 


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat