Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

0 Kč

PDF 45,59 MB

Stáhnout
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011-2015), projekt DF12P01OVV044: „Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“

Cílem první části metodiky je vytvořit postup objektivního popisu památky zahradního umění k identifikaci její vnitřní kompoziční struktury, její komunikace a interakce s okolní krajinou. Identifikace je kromě odborného popisu takových památek zaměřena na nalezení souvislostí mezi ideovými a uměleckými záměry zahradních úprav a fyzickou strukturou současné kompozice. Památky zahradního umění byly při svém zakládání a rozvoji v urbanizované krajině záměrně komponovány, navazovaly kompozičně na struktury sídla i krajiny a tyto okolní struktury byly aktivně zapojovány do jejich kompozice. Druhým cílem metodiky je proto zhodnocení působení památky zahradního umění v rámci širšího obrazu krajiny. Cílem analýz je nalezení základních principů, výtvarně a ideově podložených prostorových vazeb, souvislostí a působení památky zahradního umění na strukturu a úpravu krajiny a případně i vývoj osídlení v jejím širším okolí. Výsledkem analýz je podrobný rozbor všech vzájemných vztahů památky zahradního umění a okolní krajiny v minulosti a současnosti. 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat