Průzkumy památek I/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP středních Čech

Jazyk:

česky

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 

 

Obsah:


Úvodník

Zdeněk Dragoun
K sedmdesátinám Jiřího Škabrady


Studie

Jakub Bachtík, Petr Macek, Petra Oulíková, Pavla Priknerová
Poutní areál v Chlumu sv. Maří, významná památka na hranicích Čech


Hana Prixová Dvorská
Zámek Hrubá Skála na počátku 17. století. Příspěvek k poznání významu a využití smiřického sídla v kontextu rodového dominia


Pavel Zahradník
Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Étienna Dieudonného (1682–1752)


Vladislav Razím
Hrad Zbořený Kostelec jako obranná stavba doby polipanské a poděbradské


Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467)


Materiálie

Petr Skála
Vývoj podoby astrolábu Pražského orloje


Radim Vrla
Stavební vývoj objektu zvaného Sýpka na hradě Buchlově


Lenka Šabatová, Petra Dohnalová
Z průzkumů kostela sv. Zikmunda v Popicích u Znojma


Anna Hamrlová
Cyklus nástěnných maleb na Křemešníku Ikonografické motivy a jejich ideový význam v kontextu restaurátorských prací


Karel Foud, Alena Aubrechtová
Identifikace a datování tří pozůstatků starší dřevěné výstavby na jižním Plzeňsku