Publikace

  • Novinka

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku

Alena Nachtmannová, Olga Klapetková (edd.)

0 Kč

Detail
  • Novinka

Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie

Martin Gaži, Jaroslav Pánek, Petr Pavelec (edd.)

1 850 Kč

Detail
  • Novinka

Metodika stavebněhistorického průzkumu

Jan Beránek, Lucie Beránková , Jana Čevonová, Petr Macek, Michal Patrný, Jindřich Záhorka, Pavel Zahradník

300 Kč

Detail
  • Novinka

Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy

Václav Girsa, Dagmar Michoinová

340 Kč

Detail
  • Novinka

Aphorismen – Aforismy – Aphorisms

Marie von Ebner-Eschenbachová

170 Kč

Detail
  • Novinka

Básnířka dvou srdcí aneb Zdislavice a Vídeň

Marie von Ebner-Eschenbachová

295 Kč

Detail

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky