Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace na základě tohoto zákona, stručný návod na to, jak žádost podat, a sazebník úhrad nákladů.

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace zveřejněné po 29. 2. 2016.

Výpis

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace zveřejněné v roce 2014 a 2015.

ke stažení