Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem veřejných toalet na SHZ Český Krumlov

  • Datum zveřejnění: 9. 12. 2019
  • Typ nabídky: Pronájem
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Stav: Aktivní

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem veřejných toalet v prostorách státního hradu a zámku Český Krumlov.

Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a jejich příslušenství na adrese Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek čp. 59, 381 01 Český Krumlov.

  • Jedná se o tyto prostory: 

- prostor veřejných toalet na I. nádvoří v č. p. 46 o výměře 28,17 m2  - prostor je rozdělen na pánské toalety, dámské toalety, toalety pro vozíčkáře, místnost obsluhy, vstupní chodbu a komoru,

- prostor veřejných záchodků Hradního muzea na II. nádvoří o výměře 18.7 m2- prostor je rozdělen na pánské toalety, dámské toalety, toalety pro vozíčkáře využívané jako místnost obsluhy, vstupní chodba,

- prostor veřejných záchodků na IV. nádvoří o výměře 97,65 m2 - prostor je rozdělen na pánské toalety, dámské toalety, toalety pro vozíčkáře dámské a toalety pro vozíčkáře pánské, místnost obsluhy, vstupní chodbu a komoru,

  • Předpokládaný termín zahájení nájmu: 1. 1. 2020
  • Trvání nájemní smlouvy: od 1. 1. 2020 do  31. 12. 2022
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 19. 12. 2019 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže (Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu veřejných záchodků na Státním hradě a zámku Český Krumlov), a to buď poštou, nebo osobně.
  • Prohlídka pronajímaných prostor není organizována, pronajímané prostory jsou veřejně přístupné. S doplňujícími dotazy se lze obracet písemně rovněž na kastelána zámku PhDr. Pavel Slavko, e-mail: slavko.pavel@npu.cz, nebo telefonicky na tel. 607 559 430.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně znění smlouvy najdete v přiloženém souboru.