Opakovaná nabídka prodeje vozu ŠKODA FABIA JOY COMBI

 • Datum zveřejnění: 28. 1. 2019
 • Uzávěrka: 8. 2. 2019
 • Typ nabídky: Prodej
 • Kraj: Jihočeský kraj
 • Stav: Aktivní

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky - motorové vozidlo ŠKODA FABIA JOY COMBI, rok výroby 2004.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a  vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Danielem Šnejdem, ředitelem Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, nabízí tento nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušné hospodařit, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému převodu.

Název majetku: Motorové vozidlo ŠKODA FABIA JOY COMBI, RZ: 2C21968

Popis a umístění majetku:

Osobní automobil ŠKODA FABIA JOY COMBI, SPZ 2C21968, rok výroby 2004, druh karoserie kombi, objem válců 1198 ccm, zážehový motor, druh a rozměr pneumatik 165/70 R 14, stav tachometru: 250 072 km, pořizovací cena Kč 349.000,-.

Současný stav vozidla: Vozidlo je odstavené, nepojízdné, v podprůměrném stavu bez platné TK. Vozidlo je bez akumulátoru, nelze nastartovat. Spojka vypíná na konci sešlápnutí pedálu, vyžaduje výměnu sady. Značná koroze předních blatníků a prahů v místě napojení. Odřený přední nárazník, LP blatník a disk kola.

Minimální nabídková cena:  Kč 14.600,-

 • Termíny prohlídek: dle telefonické dohody
 • Kontaktní osoba: Ing. Eva Dupkaničová, telefon: 775 444 130, e-mail: dupkanicova.eva@npu.cz
 • Termín odevzdání nabídek: 28. 1. 2019 – 8. 2. 2019

Způsob podání nabídky:

 • Elektronicky

Na e-mailovou adresu: dupkanicova.eva@npu.cz
Do předmětu uveďte „Nabídka prodeje: motorové vozidlo ŠKODA FABIA JOY COMBI“

 • Osobně nebo písemně

V zalepené obálce s nápisem „Nabídka prodeje: motorové vozidlo ŠKODA FABIA JOY COMBI – neotvírat“, na adresu: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice

Další podmínky:

 • Jako jediné kritérium pro výběr bude posuzována nabídková cena.
 • Návrh kupní smlouvy předkládá NPÚ.
 • Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
 • Nabídka uchazeče musí obsahovat jeho identifikační údaje a návrh kupní ceny.
 • Dojde‐li k situaci, že nejvyšší nabízená cena bude shodná u dvou a více nabídek, bude vybrána nabídka, která byla podána s nižším pořadovým číslem.
 • Uchazeči budou osloveni bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek.
 • NPÚ není povinen uzavřít kupní smlouvu s žádným uchazečem.