Státní zámek Červená Lhota – pronájem prostor WC

  • Datum zveřejnění: 15. 1. 2019
  • Typ nabídky: Pronájem
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Stav: Aktivní

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání za účelem zajištění služeb veřejného WC pro návštěvníky SZ Červená Lhota.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 8. 2. 2019. 

  • Návrhy budou doručeny nejpozději do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice, v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 8. 2. 2019 v 11:00 hod. na stejné adrese. Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 14. 2. 2019
  • Kontaktní osoba pro podání detailních informací o pronajímaných prostorách: PhDr. Tomáš Horyna, kastlán zámku Č. Lhota, tel.: 724 663 553, e-mail: horyna.tomas@npu.cz
  • Předběžný termín zahájení provozu: 1. 4. 2019
  • Doba trvání smlouvy: do 30. 11. 2021
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentu ke stažení níže.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.3.2019 do 30.11.2021.