Státní zámek Červená Lhota – pronájem prostor Informačního centra s prodejnou - veřejná soutěž o nejvhodnejší nabídku

 • Datum zveřejnění: 11. 1. 2019
 • Uzávěrka: 8. 2. 2019
 • Typ nabídky: Pronájem
 • Kraj: Jihočeský kraj
 • Stav: Aktivní

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor Informačního centra a prodejny na státním zámku Červená Lhota.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 8. 2. 2019. 

 • Návrhy budou doručeny nejpozději do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice, v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
 • Otevírání obálek proběhne dne 8. 2. 2019 v 11:00 hod. na stejné adrese. Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 13. 2. 2019
 • Kontaktní osoba pro podání detailních informací o pronajímaných prostorách: PhDr. Tomáš Horyna, kastlán zámku Č. Lhota, tel.: 724 663 553, e-mail: horyna.tomas@npu.cz
 • Předběžný termín zahájení provozu: 1. 4. 2019
 • Doba trvání smlouvy: do 30. 11. 2021
 • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentu ke stažení níže.