Památkář/ka - specialista/ka na historickou zeleň/památky zahradního umění a architekturu – zkrácený úvazek ve výši 50 %

 • Pracoviště: ÚOP v Lokti
 • Datum zveřejnění: 16. 5. 2022
 • Uzávěrka: 17. 6. 2022
 • Pracovní poměr: zkrácený úvazek ve výši 50 % - na dobu určitou 1 rok (s následným prodloužením na dobu neurčitou)

Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti vypisuje výběrové řízení na památkáře/ku – specialistu/ku na historickou zeleň/památky zahradního umění a architekturu – zkrácený úvazek ve výši 50 %.

Náplň práce:

 • agenda: historická zeleň a památky zahradního umění a architektury v rozsahu konzultační a vyjadřovací činnosti NPÚ; zpracovávání odborných vyjádření k historické zeleni/ památkám zahradního umění a architektury (zejména příprava písemných vyjádření pro orgány st. správy v této agendě
 • konzultační činnost s vlastníky, správci a projektanty
 • zajištění výkonu odborné památkové činnosti v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, na území Karlovarského kraje
 • odborný dohled při obnově, péči a využívání památek zahradního umění a území krajinných památkových zón a související činnosti včetně průzkumu památkového fondu, prezentace tohoto segmentu kulturního dědictví
 • další související činnosti včetně průzkumu památkového fondu a jeho prezentace

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání se zaměřením na zahradní a krajinářskou architekturu a příbuzné obory (min. Bc.)
 • občanskou a trestní bezúhonnost
 • dobrou znalost práce na PC
 • komunikativnost, flexibilitu, samostatnost
 • snaha o odborný rozvoj

Výhodou:

 • praxe v oboru památkové péče nebo zaměřená na historické parky, zahrady a kulturní krajinu
 • orientace v legislativě (památkový a stavební zákon apod.).
 • znalost regionu

Nabízíme:

 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • platové zařazení dle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 11–12
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • zajímavou práci v perspektivním kolektivu
 • volné vstupy na objekty (hrady a zámky) ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky
 • služební SIM kartu

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2022 (po dohodě možno dříve i později)

Doba sjednávaného pracovního úvazku: na dobu určitou 1 rok (s následným prodloužením na dobu neurčitou)

Místo výkonu práce: Kostelní 81/25, 357 33 Loket

Dále uchazeč předloží:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší třech měsíců
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení (včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail) zasílejte do 17. 6. 2022 do 16 hodin na adresu:

 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
 • Kostelní 81/25
 • 357 33 Loket

    nebo na e-mail: molkova.adriana@npu.cz

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – památkář/ka specialista/ka na historickou zeleň/památky zahradního umění a architektura“

Na základě předložených dokladů proběhne výběrové řízení spojené s osobním pohovorem, na nějž bude uchazeč pozván v předstihu. Výsledky výběrového řízení se oznamují uchazečům obvykle e-mailem.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

NPÚ si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení bez odůvodnění.

Zpět na výpis pracovních příležitostí