Památkář/Památkářka – garant/garantka území

 • Pracoviště: ÚOP v Telči
 • Datum zveřejnění: 14. 9. 2021
 • Uzávěrka: 1. 10. 2021
 • Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou

Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI Památkář/Památkářka – garant/garantka území.

Předpokládaný nástup: prosinec 2021
Doba sjednávaného pracovního úvazku: doba určitá (zástup za mateřskou dovolenou)
Místo výkonu práce: NPÚ, ÚOP v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč

Pracovní náplň:

 • zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče
 • konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o památkově chráněné objekty a plošně chráněné území
 • spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území
 • tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina
 • evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu
 • příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku
 • další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

Požadujeme:

 • zodpovědného a samostatného kolegu či kolegyni s organizačními a komunikačními schopnostmi v systému státní správy ČR a oboru památkové péče
 • vysokoškolské vzdělání v některém z oborů: historické, uměnovědné vědy, dějiny umění a jiné kulturní historické vědy, architektura a stavebnictví
 • výbornou znalost českého jazyka v mluveném i písemném projevu
 • systematický přístup k práci, pečlivost, samostatnost a trpělivost
 • dobré komunikační dovednosti
 • uživatelskou znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • trestní a morální bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost Památkového zákona a agendy státní památkové péče
 • aktivní přístup k používání PC a ochota rozvíjet své zkušenosti na poli elektronických databází a archivačních systémů
 • publikační činnost v oboru

Nabízíme:

 • zajímavou a pestrou práci v příjemném prostředí a v přátelském pracovním kolektivu
 • zázemí stabilní a důvěryhodné instituce, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR
 • možnost osobního rozvoje, odborného růstu a účasti na projektu interního vzdělávání
 • podmínky pro vlastní publikační činnost a zapojení do vědeckovýzkumných činností
 • platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění (maximálně 12. platová třída)
 • práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou
 • příspěvek na stravování
 • služební telefon, zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance a rodinné příslušníky
 • dovolenou odpovídající délce pracovního poměru
 • volné vstupy pro zaměstnance i rodinné příslušníky na památkové objekty ve správě NPÚ v celé České republice

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete na uvedenou adresu:

 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail)
 • motivační dopis (max. 1 normostrana)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii (scan)

Požadované podklady zašlete nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 10:00 hodin buď na e-mail zamazalova.jaroslava@npu.cz, nebo v zalepené obálce se zřetelným označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení, památkář/ka“ na adresu:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Na základě předložených podkladů proběhne ve dnech od 4. 10. do 15. 10. 2021 užší výběrové řízení pro zvané uchazeče spojené s ústním pohovorem. O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízení bez uvedení důvodu.

Kontaktní osoba: MgA. Jan Klimeš, Ph.D.
tel.: 567 213 116, mob.: 778 700 094

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Zpět na výpis pracovních příležitostí