Výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána Dolu Michal

 • Pracoviště: ÚPS v Kroměříži
 • Datum zveřejnění: 1. 9. 2021
 • Uzávěrka: 1. 10. 2021
 • Pracovní poměr: plný úvazek

Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži vypisuje výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána nebo kastelánky Dolu Michal.

 Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • řidičský průkaz skupiny B
 • komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řešit konfliktní situace
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • dobrou znalost práce na PC (nejméně MS Office - Word, Excel, PowerPoint)
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem
 • prokazatelnou praxi v oblasti kulturního dědictví na vedoucí pozici min. 3 roky
 • orientace v oblasti správy technických památek
 • orientace v problematice sbírkotvorné činnosti
 • orientaci v ekonomické agendě správy památkového objektu
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce

Místo výkonu práce:

Důl Michal, adresa: Československé armády 413/95, 715 00 Ostrava

Předpokládaný termín nástupu za účelem přípravy na převzetí funkce:  1. ledna 2022.

Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce kastelána Dolu Michal je 1. ledna 2022.

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (11. platová třída)
 • příspěvek na stravné
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky
 • práci v atraktivním prostředí kulturní památky
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • možnost dalšího vzdělávání

Zájemci o místo doručí písemnou nabídku do 1. 10. 2021 do 13.00 hod v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Simona Langerová
Sněmovní náměstí 1.
767 01 Kroměříž

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán – Důl Michal“

Součástí písemné nabídky musí být:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
 • návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace Dolu Michal
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Simona Langerová:  langerova.simona@npu.cz

Další informace k postupu výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných             e-mailem. Toto 2. kolo výběrového řízení proběhne v první polovině října 2021.

O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.

První tři vybraní uchazeči z 2. kola budou požádáni o zaslání kontaktů na referenční osobu, které bude zaslán referenční list pro potřeby výběrového řízení.

 

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

Zpět na výpis pracovních příležitostí