Výběrové řízení na pracovní pozic ředitel Muzea v přírodě Zubrnice

 • Pracoviště: ÚOP v Ústí nad Labem
 • Datum zveřejnění: 16. 8. 2019
 • Uzávěrka: 23. 9. 2019
 • Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru osobu na pozici ředitel Muzea v přírodě Zubrnice

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • minimálně dva roky praxe na řídící pozici v kulturní instituci nebo zkušenosti s vedením pracovního týmu
 • znalosti v oblasti muzejnictví a památkové péče
 • přehled v oblasti ekonomického řízení a řízení investic
 • strategické a analytické myšlení, schopnost dlouhodobé systematické a koncepční práce, organizační a komunikační schopnosti
 • aktivní znalost minimálně jednoho až dvou cizích jazyků, ideálně němčiny a angličtiny
 • trestní bezúhonnost
 • flexibilita (pružná pracovní doba, občasná práce o víkendech během hlavních programů pro veřejnost)
 • znalost oborové legislativy (zákon č. 122/2000 Sb., vyhláška č. 275/2000 Sb., zákon č. 71/1994 Sb. ve znění pozdějších novelizací a zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb.) a přehled o základních koncepčních materiálech MKČR a NMvP, především Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice (https://www.mkcr.cz/koncepce-a-dokumenty-659.html), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2016 až 2020 (https://www.mkcr.cz/koncepce-a-jine-ustavujici-dokumenty-297.html), Aktualizace Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023 a Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–2023 (zvláště str. 133–139 a 156-157, https://www.nmvp.cz/o-nas/dulezite-dokumenty/strategie).
 • ochota učit se novým věcem a dále se odborně vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek, smlouvu na rok s perspektivou prodloužení na dobu neurčitou
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • zajímavou a tvůrčí práci v nově vzniklé kulturní instituci navazující na dlouhou tradici péče o kulturní dědictví
 • finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb. v platném znění a příplatek za vedení
 • po zapracování osobní příplatek a další finanční ohodnocení
 • volný vstup do státních kulturních památek i pro rodinné příslušníky
 • možnost dalšího profesního vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další výhody

 

Stručný popis pracovní náplně:

 • řídí organizační složku Národního muzea v přírodě – Muzeum v přírodě Zubrnice po stránce personální, odborné, ekonomické, investiční a provozní, v souladu s Organizačním řádem instituce;
 • odpovídá za strategický a koncepční rozvoj muzea a spolupracuje přitom s ostatními složkami Národního muzea v přírodě;
 • činí právní a jiné úkony v rozsahu stanoveném Organizačním řádem, především v oblasti provozu muzea, hospodaření a investiční činnosti;
 • připravuje roční i dlouhodobé plány činnosti muzea a podílí se na tvorbě rozpočtu;
 • aktivně vyhledává vhodné zdroje financování a řídí projektovou činnost;
 • odpovídá za odbornou činnost instituce, především za vedení sbírky zapsané v CES a údržbu památkově chráněných objektů v souladu s platnou legislativou, dále také za naplňování základních funkcí muzea (paměťové, sbírkotvorné, edukační, prezentační aj.)
 • je členem Rady ředitelů - vedení NMvP

 

Termín nástupu: možný ihned nebo dle dohody

Adresa pracoviště: Zubrnice čp. 74, 400 02 Ústí nad Labem

Lhůta pro přijímání přihlášek: 23. září 2019 do 14:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:

- osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (rozhoduje razítko podání)

- na obálku napsat: ŘEDITEL MPZ – NEOTVÍRAT

Výběrové řízení je dvoukolové, vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Materiály poskytnuté v rámci přihlášky nebudou uchazečům vráceny. Národní muzeum v přírodě si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Kuminková, Ph.D., náměstkyně generálního ředitele pro odbornou činnost; e-mail: eva.kuminkova(at)nmvp.cz, telefon: 571 757 113, 737 226 220.        

 

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, korespondenční adresa, telefon, e-mail) obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech a kontakt pro reference
 • bibliografie publikovaných prací
 • motivační dopis v českém jazyce
 • návrh cílů a hlavních směrů koncepčního rozvoje Muzea v přírodě v Zubrnicích v rozsahu do 4 normostran (uchazeči bude na vyžádání zaslán pasport s informacemi o současném stavu a potřebách muzea)
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ZOOÚ podle ustanovení § 5 odst. 2. zákona č. 101/2000 Sb.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 14. 8. 2019

Zpět na výpis pracovních příležitostí