Vědecká rada generální ředitelky

Statut a členové vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu.

 • Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. – předseda
 • Doc. PhDr. Josef Štulc – místopředseda
 • PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 • PhDr. Zdeněk Dragoun
 • Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc.
 • Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
 • Pavel Jerie
 • PhDr. Petr Kroupa
 • Mgr. Karel Ksandr
 • Ing. arch. Karel Kuča
 • Ing. arch. Věra Kučová
 • Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
 • Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Ing. arch. Jiří Merger
 • PhDr. Ivan Muchka
 • Doc. Akad. soch. Jiří Novotný
 • Ing. arch. Josef Pleskot
 • Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. (tajemník)
 • Prof. PhDr. Miloš Stehlík
 • Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
 • Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
 • Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
 • Ing. Jan Vinař
 • Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc.
 • Prof. PhDr. Pavel Zatloukal

Statut vědecké rady generální ředitelky