Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století

Specializovaný poradní orgán generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který vznikl na území České republiky ve druhé polovině 20. století.

  • Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Česká komora architektů
  • Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., Fakulta architektury ČVUT
  • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
  • Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., Akademie výtvarných umění
  • Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Správa Pražského hradu
  • Ing. arch. Martin Merger (tajemník komise)
  • Mgr. Jakub Potůček, Národní galerie
  • Mgr. Martin Strakoš, NPÚ, ÚOP v Ostravě
  • Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
  • Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT

Statut komise pro ochranu pam. fondu vzniklého ve 2. pol. 20. stol.