Etická komise

Etická komise je poradním orgánem generální ředitelky Národního památkového ústavu pro posuzování jednání v rozporu s etickým kodexem nebo k řešení koncepčních otázek spojených s etickým kodexem v NPÚ.

Členové Etické komise:

  • Mgr. Petr Spejchal
  • Mgr. Jindřich Hlas
  • Ing. Jan Žižka
  • Radim Vrla
  • Mgr. Jana Sedláčková

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE