Poradci a poradní orgány

Národní památkový ústav využívá možnost ustanovit si poradní orgány zaměřené na konkrétní oblasti památkové péče nebo pro manažerské řízení. Poradní orgány má generální ředitelka NPÚ a ředitelé jednotlivých územních pracovišť, přičemž zřízení některých je přímo uloženo hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. V souladu se zákonem o střetu zájmů zveřejňujeme jmenný seznam členů všech komisí a rad.

Poradní orgány generální ředitelky NPÚ

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Praze

 • interní komise
 • památková rada
 • pražská archeologická komise
 • regionální komise

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze

 • hodnotitelská komise NPÚ, ÚOP středních Čech pro projednávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku
 • redakční rada časopisu Památky středních Čech
 • redakční rada časopisu Průzkumy památek

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

 • ediční a publikační rada
 • interní komise pro péči o památkový fond
 • komise NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích k hodnocení návrhů na poskytnutí dotací
 • památková rada NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích
 • územní komise pro posuzování návrhů na prohlášení a rušení prohlášení věcí za kulturní památky

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Plzni

 • komise majetková a likvidační
 • krajská archeologická komise
 • památková rada
 • platforma pro kolektivní odborné konzultace – KOKON
 • redakční rada edice Památky západních Čech
 • regionální hodnotící komise
 • regionální komise pro havarijní program a program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
 • regionální komise pro program restaurování movitých kulturních památek
 • skartační komise
 • škodní komise

Poradní komise ředitelky NPÚ, ÚOP v Lokti

 • komise pro návrhy na prohlášení věci za kulturní památku
 • památková rada
 • regionální archeologická komise

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

 • komise pro zadávání veřejných zakázek
 • odborná komise NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem
 • památková rada NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Liberci

 • ediční a publikační rada
 • krajská archeologická komise
 • památková rada
 • regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Josefově

 • architektonická komise
 • krajská archeologická komise
 • památková rada
 • regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení movité a nemovité věci za kulturní památku

Poradní komise ředitelky NPÚ, ÚOP v Pardubicích

 • archeologická komise NPÚ, ÚOP v Pardubicích
 • komise pro posuzování závažných projektových úprav památek
 • komise pro posuzování žádostí o finanční podporu péče o kulturní památky v územní působnosti NPÚ, ÚOP v Pardubicích
 • památková rada ředitelky NPÚ, ÚOP v Pardubicích
 • redakční rada
 • regionální hodnotící komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení věcí za kulturní památku

Poradní komise ředitelky NPÚ, ÚOP v Telči

 • komise Ministerstva kultury ČR pro nakládání s památkovým fondem v Kraji Vysočina
 • památková rada NPÚ, ÚOP v Telči

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Brně

 • archeologická komise NPÚ, ÚOP v Brně
 • interní komise
 • územní komise pro posuzování návrhů na prohlášení a rušení prohlášení věcí za kulturní památku

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Olomouci

 • interní komise
 • krajská archeologická komise
 • památková rada
 • územní komise

Poradní komise ředitelky NPÚ, ÚOP v Kroměříži

 • archeologická komise NPÚ, ÚOP v Kroměříži
 • interní odborná komise NPÚ, ÚOP v Kroměříži
 • komise pro havarijní program a program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny při NPÚ, ÚOP v Kroměříži
 • komise pro prohlašování věcí za kulturní památku při NPÚ, ÚOP v Kroměříži
 • památková rada NPÚ, ÚOP v Kroměříži
 • redakční rada NPÚ, ÚOP v Kroměříži

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚOP v Ostravě

 • interní komise
 • krajská archeologická komise
 • památková rada
 • redakční rada

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

 • interní rada ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

 • interní rada ředitele NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚPS na Sychrově

 • interní rada ředitele NPÚ, ÚPS na Sychrově

Poradní komise ředitele NPÚ, ÚPS v Kroměříži

 • interní rada ředitele NPÚ, ÚPS v Kroměříži