Dotace z evropských zdrojů

Evropské strukturální fondy

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu finančních  nástrojů. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. 

Programové období 2014–2020