Dotace z evropských zdrojů

Případný obecný text o dotacích a grantech.

Evropské strukturální fondy

 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu finančních  nástrojů. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. NPÚ je zapojeno do...

 

Programové období 2014–2020

EHP a Norské fondy

 

Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“ podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko, v rámci Finančních mechanizmů (FM 2) umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.

Uchovávání evropského kulturního dědictví - úvodní text

 

Programové období 2009–2014, programové období 2004–2009