Studijní depozitář mobiliárních fondů hradů a zámků

Projekt Studijní depozitáře mobiliárních fondů vytvořil v plaském klášteře kvalitní podmínky pro mobiliární fondy, které se z různých důvodů nedostaly do expozic hradů a zámků. Součástí nových provozů jasou také studovny, které tyto památky zpřístuňují odborné veřejnosti.

  • EHP a Norské fondy období 2004–2009
  • prioritní oblast 1 – Uchovávání evropského kulturního dědictví
  • priorita 1.1 – Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví
  • doba trvání projektu: 2008–2010

Studijní depozitář mobiliárních fondů navazuje na tradici centrálního depozitáře v klášteře v Plasích a klade si za cíl rozvíjet a rozšiřovat některé další činnosti spojené s péčí o movité kulturní památky.

Studijní depozitář v Plasích má tyto základní funkce:

  • Vytvoření odpovídajících podmínek pro uložení mobiliárních fondů, které se nedostaly do expozic hradů a zámků nebo nejsou ve stavu umožňujícím jejich vystavení.
  • Vytvoření metodického centra preventivní péče a konzervace pro památkové objekty Plzeňského kraje ve správě NPÚ i další subjektů (města, církev...). Sledování nových trendů a přístupů v péči o mobiliář. Příprava pravidelných seminářů a tréninků pro pracovníky, kteří přicházejí pravidelně s mobiliářem do styku (od úklidového personálu po vedoucí památkových objektů).
  • Vytvoření pracoviště preventivní péče a konzervace, které bude tento obor památkové péče dále rozvíjet.
  • Zpřístupnění mobiliáře badatelům (odborníkům, studentům), a to jak v podobě evidenčních materiálů a publikovaných skutečností, tak přímo, fyzicky. (Součástí provozu je také studovna.)

Kontakt: