Hradní muzeum Český Krumlov

Obnova mnoho let nevyužívaného a zároveň nejcennějšího jádra hradu a zámku, součást památky UNESCO. Vybudování nového hradního muzea s neopakovatelnou atmosférou historického sběratelství. Přidaná hodnota – vytvoření komplexního, příjemného návštěvnického prostředí obnovou přilehlých prostor nádvoří.

  • EHP a Norské fondy období 2004–2009
  • prioritní oblast 1 – Uchovávání evropského kulturního dědictví
  • doba trvání projektu: 22. 12. 2008 – 31. 12. 2009

Český Krumlov je na listině památek UNESCO a patří mezi nejnavštěvovanější turistické destinace v České republice. Jádro původního gotického hradu tvoří objekt původního Hrádku. Součástí projektu byla stavební a památková obnova interiérů objektu Hrádku a následné funkční využití obnovených interiérů v novém hradním muzeu s neopakovatelnou atmosférou historického sběratelství a bádání. Stálá expozice Hradního muzea má charakter stylového interiéru dobového muzea a byla zpřístupněna široké veřejnosti z ČR i ze zahraničí.