Operační program Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994.

Nový program spolupráce navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007–2013. Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.


ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt zaměřený na studium středověkého hornictví v Krušných horách, interdisciplinární výzkum pozůstatků středověké těžby a...