Regenerace zámeckého parku zámku Kozel (vybrané plochy)

Předmětem podpory byla regenerace zeleně zámeckého parku státního zámku Kozel. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění, ošetření a výsadba dřevin a založení travnatých ploch.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 5. 11. 2014 – 31. 12. 2015