Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra – část A

Přemětem podpory byly sadovnické úpravy jižního a severního parteru v areálu kladrubského kláštera. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění a výsadba dřevin, ošetření stromů a založení trávníkových ploch.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 18. 3. 2014 – 31. 5. 2015