Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou – revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku

Předmětem podpory je stabilizace a obnova stávajících porostů na území památkově chráněného zámeckého parku v Jaroměřicích nad Rokytnou. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba stromů a založení trávníku.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 20. 10. 2014 – 31. 12. 2015