Veltrusy – Schola naturalis

Projekt nabízí všem návštěvníkům nově vzniklého edukačního centra možnost poznávat přírodu v prostředí obnoveného rozlehlého zámeckého parku, parkových objektů a zámeckých staveb.

  • Doba trvání projektu: 8. 7. 2008 – 30. 6. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 231 569 581 Kč

Cílem projektu bylo vzorové obnovení významné části národní kulturní památky – areálu zámku Veltrusy. Generace Chotků budovaly ve Veltrusích své reprezentativní letní sídlo, které díky svým estetickým hodnotám sloužilo k oddychu, intelektuálnímu rozjímání, kultuře i jako zázemí pro významné události šlechtické rodiny. Celek pak velmi dobře sloužil jako ukázkový příklad spojení hospodaření a kultury, vzor pro ostatní šlechtické i nešlechtické hospodáře a jako důkaz možného souznění člověka s přírodou.

Zámecký areál nově poslouží jako zázemí pro výukové centrum pro implementaci Evropské úmluvy o krajině, neboť všechny principy, o nichž úmluva hovoří, zde byly intuitivně použity již 200 let před jejím vznikem. Takto využití naváže na původní význam areálu, který byl budován jako okrasný statek. Centrum kulturně ekologického vzdělávání nabídne výukové moduly pro základní a střední školy. Dále bude v jeho prostorách probíhat bloková a praktická výuka vysokých a středních škol a specializované kurzy dalších organizací. Doplňkově budou v areálu pořádány i kulturní, společenské a sportovní akce.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách zamku Veltrusy a na Facebooku.