Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

V Kroměříži rozkvetla obnovená zahrada s provozním zázemím. Kromě své estetické funkce vytváří společně s dalšími projekty podobně zaměřenými na prezentaci a péči o historické zahrady a parky a nabízí metodické, edukační a odborné aktivity.

  • Doba realizace projektu: 17. 2. 2010 – 25. 2. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 363 467 204 Kč

Na projektu NCZK spolupracovaly dvě státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury České republiky – příjemce podpory Národní památkový ústav a hlavní partner projektu Muzeum umění Olomouc. Díky projektu byla vzorově obnovena část Květné zahrady, zahradnické zázemí v Podzámecké zahradě a nově bylo vybudováno informační, edukační a prezentační zázemí v zámku.

V návaznosti na projekt NCZK vzniklo při NPÚ, ÚOP v Kroměříži Metodické centrum zahradní kultury, které se zabývá odbornou metodikou a následnou péčí o historické zahrady a parky na území ČR a seznamuje odbornou i laickou veřejnost s touto problematikou. V těchto oblastech spolupracuje i se Zlínským a Jihomoravským krajem, městem Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž a Mendelovou univerzitou v Brně. Projekt si klade za cíl zvýšit obecné povědomí o zahradní kultuře a architektuře a navrátit jim prestiž, která jim jako vrcholným uměleckým disciplínám patřila v minulých staletích.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách centra a na Facebooku.