Národní centrum divadla a tance ve Valticích

Vznikem tohoto národního centra došlo k obnově části státního zámku Valtice. Upravené prostory a technologické zázemí podpoří jeho činnost a spolupráci s profesionálními i amatérskými uměleckými soubory.

Projekt Národní centrum divadla a tance (NCDT) byl zaměřen na záchranu tří zchátralých objektů v areálu národní kulturní památky státního zámku Valtice, zapsané na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rekonstruované zámecké divadlo, jízdárna a zahradní domek získaly díky projektu nové využití.

Obnovením prostorů disponujících kvalitním technologickým zázemím centrum poskytuje metodickou a konzultační podporu orientovanou na oblast divadla a tance.  Činnost centra s celostátní působností podporuje spolupráci se státními i soukromými partnery. S nimi realizuje edukační (zvláště v oblasti celoživotního vzdělávání) a kulturní aktivity určené amatérským i profesionálním uměleckým souborům i jednotlivcům. Nabízí prezentaci moderní i dobově pojaté divadelní a taneční kultury, jejího historického vývoje a badatelsko-studijní činnost široké veřejnosti.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách centra.