Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci bylo v programovém období 2007–2013 možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.


Projekt si klade za cíl využít jedinečného vzdělávacího potenciálu státního zámku Veltrusy a specifik možností vzdělávání v zámeckém areálu a umožní prohloubit...

Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací program Odborně řemeslná obnova předmětů kulturního dědictví v rámci dalšího vzdělávání pracovníků, zabývajících se obnovou...