Kuks – Granátové jablko

Realizace projektu vdechla život do ztichlých částí hospitálu, který je památkou evropského významu. Vzniklé multifunkční vzdělávací centrum návštěvníky zavede do časů baroka a tehdejšího lékařství a lékárnictví. Celý areál je známý svou obnovenou sochařskou a malířskou výzdobou.

  • Operační program: Integrovaný operační program 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
  • Doba realizace projektu: 3. 6. 2009 – 31. 5. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 440 082 059 Kč

Projekt Kuks – Granátové jablko si kladl za cíl oživit donedávna nevyužívané a zchátralé části hospitálu. Záměrem projektu bylo rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity s vazbou nejen na původní funkce hospitálu, ale i s ohledem na celkový kontext vnímání areálu jako špičkové památky evropského významu.

Projektový záměr spočíval ve vybudování multifunkčního vzdělávacího centra s lokální historickou tradicí, které bude prezentovat postup při vzorové obnově národní kulturní památky a současně nabídne prostor pro realizaci širokého spektra kulturně edukačních aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu.

Realizace projektu potvrdila zvýšený zájem o Kuks a jeho okolí, kulturní krajinu, historii baroka a charitativní odkaz minulosti.

Projektu obnovy barokního hospitalu Kuks, realizovaného za podpory IOP 5.1 Kuks - Granátové jablko, byla v roce 2017 udělena prestižní cena Evropské Unie pro kulturní dědictví, tzv. památkářský Oskar – Europa Nostra Grand Prix. Je to poprvé v historii, kdy ocenění získal český projekt. Vysoce hodnocen byl mimořádný přínos v kategorii památková péče a mezioborový přístup, příkladný pro jiné projekty obdobného zaměření v Evropě.

Podrobnější informace o projektu najdete na webových stránkách hospitalu a na Facebooku.


Zprávy

Obnova hospitálu Kuks získala Grand Prix ocenění Europa Nostra

15. 5. 2017 (aktualizováno 17. 5. 2017)

V pondělí večer oznámila porota ve finském Turku, že Grand Prix prestižního ocenění Europa Nostra pro letošní rok získala obnova barokního hospitálu Kuks. Udělení hlavní...