Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva

​​​​​​

Hlavním cílem projektu bylo zabránit postupné degradaci památkových hodnot západní části areálu národní kulturní památky státního hradu Kunětická hora. Dalším cílem bylo zpřístupnit veřejnosti nové prostory a prezentovat nadčasovou tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče, který se na dnešní podobě hradu zásadně podílel. 

 

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 •  specifický cíl: 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • výzva ŘO IROP: 48. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI
 • Výzva nositele ITI, Hradecko-pardubické aglomerace : výzva č. 9 - Paměťové instituce a kulturní památky
 • Výzva ZS ITI: výzva č. 8 (006/06_16_036/ITI_16_01_001) - SC 3.1- Paměťové instituce a kulturní památky-památky
 • opatření integrované strategie: 2.3.1 Paměťové instituce a kulturní památky
 • podopatření integrované strategie: 2.3.1. A Paměťové instituce a kulturní památky
 • doba trvání projektu: 28. 7. 2016 – 31. 7. 2021
 • celkové výdaje projektu: 88 020 924,00 Kč z toho, 61 102 868,00 Kč ze strukturálních fondů (ERDF) a 15 413 706,00 Kč ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 11 504 350,00 Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 10/2018 ze dne 4. 7. 2018.

Nedostatečná údržba hradu, který přešel do majetku státu v roce 1953, způsobila celkově špatný stav areálu a vedla v 70. letech 20. století k rozhodnutí uzavřít objekt pro veřejnost. Následné opravy umožnily v roce 1993 pouze částečné zpřístupnění veřejnosti. Od té doby probíhaly drobné udržovací práce, a dnes, díky přiděleným dotačním prostředkům, dostal objekt výjimečnou příležitost ožít a nabídnout návštěvníkům nové zážitky.

Projekt řešil zachování a obnovu ojedinělých památkových hodnot, společně se zpřístupněním veřejnosti dosud uzavřených částí hradu Kunětická hora – 6. brány a Jurkovičova paláce – a se vznikem nového uceleného návštěvnického prohlídkového okruhu v západní části hradu s instalovanými expozicemi.

Obnova objektu 6. brány, zahrnovala konsolidaci omítek, nátěrů šindelů a dokončení vstupu. Dále pak byla obnovena schodiště (venkovní a společné s Jurkovičovým palácem) a průchod ve východní části průjezdu. Rehabilitace se dočkaly i historické interiéry včetně vybavení.

Obnova Jurkovičova paláce zahrnovala také očištění hradu od novodobých nevhodných zásahů. Mezi ně patřila necitlivá vestavba z 90. let 20. století, využívající technologii ocelobetonových vodorovných konstrukcí, která měla destruktivní vliv na zachované původní stavební prvky. Obnova řešila také rekonstrukci fragmentu Jurkovičova vnějšího schodiště, vyhlídkové lávky i stříšek, dále pak obnovu omítek historického zdiva, betonové desky a doplnění přípojek inženýrských sítí. Došlo k vybudování moderní samonosné oceloskleněné vestavby citlivé k památce a k zpřístupnění základů i stěn historické obranné věže ve sklepních prostorách.

Dále byl zbudován dřevěný přístavek (veranda) v podobě korespondující s obdobím první republiky, který je využit jako návštěvnické centrum s odpočinkovým zázemím a zároveň také jako pokladna. Došlo tak k nahrazení původního nevyhovujícího dřevěného přístřešku mezi 6. bránou a hradním objektem.

 

 

Součástí projektu byla také instalace výše zmíněných nových expozic:

 • Expozice prvorepublikových interiérů Dušana Jurkoviče (v objektu 6. brány)
 • Expozice Dušana Jurkoviče a jeho tvorby ve východních Čechách (v přízemí vestavby v Jurkovičově paláci)
 • Architektonická expozice věnovaná hradu a Jurkovičově rekonstrukci (v 1. patře vestavby v Jurkovičově paláci)

V neposlední řadě došlo také k restaurování 17 obrazů ze sbírek hradu, instalaci zabezpečovacího systému a venkovního slavnostního osvětlení hradu.

Tiskovou zprávu o ukončení obnovy naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:

 • Mgr. Ota Minařík, ÚPS na Sychrově, tel: +420 466 797 721, +420 724 663 686, minarik.ota@npu.cz
 • Bc. Miloš Jiroušek, správce objektu, tel: +420 466 415 428, +420 606 806 303, jirousek.milos@npu.cz
 • RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu   tel: +420 603 956 870, sedova.renata@npu.cz       

Zprávy

Na Kunětické hoře se otevře nové centrum pro návštěvníky, stavební ruch neutichne ani v příštích letech

28. 1. 2020 (aktualizováno 11. 3. 2020)

Pro státní hrad Kunětická hora bude letošní rok patřit bezesporu k těm náročnějším – kromě pořádání tradičních prohlídek návštěvnických okruhů a kulturních akcí pro...

Hrad Kunětická hora se přiblíží své prvorepublikové podobě

31. 7. 2018

Obnovu státního hradu Kunětická hora 30. 7. 2018 slavnostně zahájili ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr kultury Antonín Staněk a generální ředitelka...