Dotace z evropských zdrojů

 

 

 

Evropské strukturální fondy

 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu finančních  nástrojů. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí a jejich regionů, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel, snižování sociálních nerovností, podpoře zemědělství a zlepšení životního prostředí.

 

Programové období 2014–2020

EHP a Norské fondy

 

Finanční mechanismy zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norska, Islandu a Lichtenštejnska (tzv. Norské fondy) přispívají ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Stojí mimo politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a nejsou aktivitou Evropské unie. Další informace najdete na webových stránkách ministerstva financí.

 

programové období 2009–2014

programové období 2004–2009