Dotace z evropských zdrojů

 

 

 

Evropské strukturální fondy

 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu finančních  nástrojů. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností.  

 

Programové období 2014 – 2020

EHP a Norské fondy

 

Finanční mechanismy zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norska, Islandu a Lichtenštejnska (tzv. Norské fondy) přispívají ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Stojí mimo politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a nejsou aktivitou Evropské unie. Další informace najdete na webových stránkách ministerstva financí.

 

programové období 2009 –2014

programové období 2004 – 2009