Loga NPÚ, jeho pracovišť a objektů v jeho správě

Logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu NPÚ, jehož popis a pravidla kodifikuje přiložený manuál. Logo je povoleno aplikovat pouze z rodného souboru, který si lze stáhnout na této stránce, a jeho použití podléhá schválení ředitele nebo PR pracovníka daného pracoviště.

Manuál vizuálního stylu a Logo Národního památkového ústavu

Loga generálního ředitelství a územních odborných pracovišť

loga územních památkových správ

Loga památkových objektů ve správě NPÚ