24. přednáškový cyklus - podzim 2018

  • Období: 1. 10. - 10. 12. 2018

Podzimní běh 24. veřejného přednáškového cyklu startuje již v pondělí 1. října od 17 hodin přednáškou spisovatele a šéfredaktora časopisu Barbar Mgr. Jana Štiftera s názvem Dům dvou malířů. Příběh Riegrovy 49 v Českých Budějovicích a jeho záchrana. Těšit se můžete na řadu dalších zajímavých témat z oblasti kulturní historie i péče o památky.

  • 1. října 2018, Mgr. Jan Štifter

Dům dvou malířů. Příběh Riegrovy 49 v Českých Budějovicích a jeho záchrana

Šéfredaktor budějovického časopisu Barbar , Jan Štifter, opravil starý dům na Pražském předměstí. Objevil přitom jeho skrytý půvab, zapomenuté příběhy a našel pro sebe a pro svou rodinu krásné bydlení.

  • 15. října 2018, Mgr. Zuzana Thomová

Jak vypadaly středověké České Budějovice podle nejnovějších archeologických výzkumů

Archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová ve své přednášce představí výsledky nejnovějších archeologických výzkumů na území Českých Budějovic,  zejména pak nové poznatky o aktuálně rekonstruované historické solnici na Piaristickém náměstí.  

  • 29. října 2018, Jakub Drozda

Pomníky Velké války na jihu Čech   

Odborný pracovník NPÚ ČB Jakub Drozda promluví o osudech pomníků obětem první světové války na území Jihočeského kraje. Připomene  frontové příběhy některých vojáků, rozdíly v utváření poválečné kolektivní paměti v česko a německojazyčných oblastech či spory o ideovou náplň pomníků mezi konzervativně cítícími venkovany a republikánskými pokrokáři.

  • 12. listopadu 2018, Mgr. David Růžička

Plzeňské Loosovy interiéry  

V západočeské metropoli se zachoval jedinečný soubor bytových interiérů projektovaných v období první Československé republiky světoznámým architektem Adolfem Loosem.  Každý z nich je jiný, za návštěvu ale rozhodně stojí všechny. Architektonické a výtvarné řešení bytů  i pozoruhodné osudy jejich obyvatel připomene ve své přednášce, plzeňský patriot a spisovatel David Růžička. 

  • 26. listopadu 2018, Bc. Marek Hanzlík  

Hrad Lipnice - od panského sídla k útočišti Jaroslava Haška    

Kamenný strážce Posázaví, na kterém provázel autor světoznámého Švejka - Jaroslav Hašek. I tak lze charakterizovat jeden z nejkrásnějších hradů kraje Vysočina. O historii hradu a jeho obyvatelích od středověku až do současnosti promluví současný kastelán hradu Marek Hanzlík.

  • 10. prosince 2018, Mgr. Jiří Bláha

Obnova zámeckého divadla v Nových Hradech 

Empírové divadlo na Novém zámku v jihočeských Nových Hradech je mimořádnou divadelní i architektonickou památkou. Bývalou rezidenci rodiny Buquoyů z počátku 19. století nyní vlastní Mikrobiologický ústav AV ČR, který nechal divadlo citlivě zrestaurovat a s výsledkem své práce se v letošním roce uchází o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. O historii divadla a jeho restaurování promluví renomovaný znalec historických divadel a restaurátor Jiří Bláha.   

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Soubory ke stažení