22. přednáškový cyklus

Již 22. přednáškový cyklus bude zahájen v mimořádném termínu – v pátek 22. září v 17 hodin v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6, nikoli v pondělí, jak bylo zvykem v předchozích cyklech. Další přednášky budou následovat již v obvyklých termínech vždy v pondělí od 17 hodin, a to 9. října, 23. října, 6. listopadu, 20. listopadu a 4. prosince.

 

Program přednášek

22. září
Mgr. Daniel Herman: Péče o kulturní dědictví z pohledu vrcholného politika

Současný ministr kultury a jihočeský rodák Mgr. Daniel Herman se ve své přednášce zaměří na zkušenosti z oblasti péče o památky získané v době působení na pozici ministra kultury. Pan ministr ale také  vzpomene na svou práci v roli průvodce na zámku Hluboká a na jiné památkářské zkušenosti z doby před ministerským angažmá.

9. října
Mgr. Petr Pavelec, PhD.: Dominikánský klášter v Českých Budějovicích v zorném poli památkové péče v letech 1860-2010

23. října
Pavel Jerie: Můj dům, můj hrad aneb Když památkář opravuje památku

6. listopadu
MgA. Jan Svatoš: Zrození filmové Afriky

20. listopadu
Mgr. Maja Havlová: Hostinské pokoje na zámku Hluboká

4. prosince:
Mgr. Miloš Doležal: Dramatický život P. Josefa Toufara a paměť míst jeho působení -  Zahrádka, Číhošť, Praha

Plakát k 22. přednáškovému cyklu

 

Soubory ke stažení