Ze života památek

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pořádá přednáškový cyklus ZE ŽIVOTA PAMÁTEK

 

Práce památkářů není vždy dobře známa veřejnosti. Týká se prvotně památkové péče, ale čerpá z mnoha dalších oborů, jako jsou např. dějiny staveb, architektury a urbanismu, dějiny výtvarných umění a uměleckých řemesel, historické konstrukce, techniky a technologie, archeologie apod., to vše v aplikaci na ochranu  památkového fondu a péči o něj.

Památkový fond a svou práci plzeňští památkáři prezentují veřejnosti různými formami, mimo jiné  právě pomocí odborných přednášek.

Přednášky se konají mimo zimní období v domě U Zlatého slunce v Plzni, Prešovská 7, tj. v budově sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, a to v suterénu (ve sklepě), nepravidelně (obvykle jedenkrát do měsíce) ve všedních dnech vždy v podvečer, podle konkrétních oznámení publikovaných v předstihu jednak zde, jednak formou plakátů ve výkladcích na fasádě domu U Zlatého slunce v Plzni.

Na vybraná témata mohou přednášet i externí odborníci, spolupracující s Národním památkovým ústavem.

Vstup volný.

Jste srdečně zváni.