Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

Generální ředitelství NPÚ připravilo cyklus přednášek na téma Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov a jako novinku Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze připravuje přednáškový cyklus věnovaný novinkám v pražské archeologii.

NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech letos připravuje cyklus Významné stavby doby Karla IV. ve středních Čechách. Přednášky probíhají od dubna do října jednou měsíčně v sídle pracoviště (Sabinova 5, Praha 3 – Žižkov).

NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích pořádá již tradiční přednáškový cyklus v přednáškovém sále sídla pracoviště (Senovážné náměstí 6). Přednášky se konají jednou za 14 dní vždy v pondělí v 17 hodin.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem se svými přednáškami dotkne širokého spektra témat. Konají se nepravidelně na zámku Krásné Březno.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci pokračuje v úspěšném cyklu přednášek Památky kolem nás, který pořádá s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově pořádá ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři přednáškový cyklus Mezi řádky. Letos akcentují 700. výročí narození Karla IV., 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti a 150. výročí bitvy u Hradce Králové.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích připravuje letos doprovodné programy k výstavě V náruči památkové péče.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči pokračuje i letos cyklem nazvaným Rodinné stříbro – Památky kolem nás.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži připravuje řadu přednášek k památkám v době vlády Lucemburků. Konají se v Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži pořádá přednášky oblasti zahradního umění v přednáškovém sále Květné zahrady každý první čtvrtek v měsíci.

Metodické centrum moderní architekty v Brně připravuje cyklus Nový život v moderní architektuře a cyklus věnovaný obnově památek architektury 20. století.

Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov

Generální ředitelství NPÚ

Každoroční téma s názvem Tradiční materiály pohledem památkové péče se i ve druhém pololetí letošního roku zaměří na kovy a jejich použití. Přednášky se konají v knihkupectví a informačním...

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Jako letošní novinku připravilo generální ředitelství Národního památkového ústavu cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní...

Mezi řádky

ÚOP v Josefově

Přednášky z cyklu Mezi řádky se i ve druhém pololetí zaměřují na aktuální témata památkové péče nejen v Královéhradeckém kraji. Přednášky probíhají obvykle třetí čtvrtek v měsíci ve...

Ze života památek

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pořádá přednáškový cyklus Ze života památek, který je určený pro širokou veřejnost. Smyslem přednášek je přinášet nejnovější poznatky z...

Přednášky pro veřejnost v Lokti

Od letošního roku naše pracoviště zřídilo prostor, v němž se můžeme scházet s veřejností nejen ke konzultacím, ale též k přednáškám. Plánované přednášky se budou týkat nejen tématu Kov v...

Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech památkové péče. Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci...