Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

Generální ředitelství NPÚ připravilo cyklus přednášek na téma Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov a jako novinku Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze připravuje přednáškový cyklus věnovaný novinkám v pražské archeologii.

NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech letos připravuje cyklus Významné stavby doby Karla IV. ve středních Čechách. Přednášky probíhají od dubna do října jednou měsíčně v sídle pracoviště (Sabinova 5, Praha 3 – Žižkov).

NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích pořádá již tradiční přednáškový cyklus v přednáškovém sále sídla pracoviště (Senovážné náměstí 6). Přednášky se konají jednou za 14 dní vždy v pondělí v 17 hodin.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem se svými přednáškami dotkne širokého spektra témat. Konají se nepravidelně na zámku Krásné Březno.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci pokračuje v úspěšném cyklu přednášek Památky kolem nás, který pořádá s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově pořádá ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři přednáškový cyklus Mezi řádky. Letos akcentují 700. výročí narození Karla IV., 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti a 150. výročí bitvy u Hradce Králové.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích připravuje letos doprovodné programy k výstavě V náruči památkové péče.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči pokračuje i letos cyklem nazvaným Rodinné stříbro – Památky kolem nás.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži připravuje řadu přednášek k památkám v době vlády Lucemburků. Konají se v Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži pořádá přednášky oblasti zahradního umění v přednáškovém sále Květné zahrady každý první čtvrtek v měsíci.

Metodické centrum moderní architekty v Brně připravuje cyklus Nový život v moderní architektuře a cyklus věnovaný obnově památek architektury 20. století.

Ze života památek

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pořádá přednáškový cyklus Ze života památek, který je určený pro širokou veřejnost. Smyslem přednášek je přinášet nejnovější poznatky z oboru památkové péče.

Přednáškové cykly pro veřejnost

Od roku 2016 naše pracoviště zřídilo prostor, v němž se můžeme scházet s veřejností nejen ke konzultacím, ale též k přednáškám.

Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech památkové péče. Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci v 17 hodin v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava. Vstup je zdarma.

Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Karel IV. a Nové Čechy - obraz zapomenuté korunní země

V rámci oslav 700 letého výroční narození Karla IV. pořádá NPÚ soubor kulturních akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. NPÚ ÚOP v Lokti k této příležitosti připravilo ve spolupráci s Městem Cheb a Muzeem Cheb panelovou výstavu Karel IV. a Nové Čechy s doprovodným cyklem přednášek.

Novinky na hradech a zámcích Liberecka

Srdečně zveme příznivce libereckých památek do Krajské knihovny Liberec, dne 28. 4. 2016, od 18 hodin, na přednášku PhDr. Miloše Kadlece (ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově) a Mgr. Vladimíra Tregla (vedoucí Oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven, ÚPS na Sychrově).