Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Druhým rokem pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu s názvem Hovory s kastelány. Letos bude pozornost...

Mezi řádky

ÚOP v Josefově

Přednášky z cyklu Mezi řádky pokračují i v roce 2017 obvykle třetí čtvrtek v měsíci v 17.30 ve Wenkeově domě nebo malém sále Městského divadla v Jaroměři. Přednášky se...

Volný přednáškový cyklus pro veřejnost v Krásném Březně

ÚOP v Ústí nad Labem

Přednášková činnost pro laickou i odbornou veřejnost v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem (zámek Krásné Březno) pokračuje i v roce 2017. Přednášky...

Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov

Generální ředitelství NPÚ

Každoroční téma s názvem Tradiční materiály pohledem památkové péče se i ve druhém pololetí letošního roku zaměří na kovy a jejich použití. Přednášky se konají v...

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Jako letošní novinku připravilo generální ředitelství Národního památkového ústavu cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky,...

Mezi řádky

ÚOP v Josefově

Přednášky z cyklu Mezi řádky se i ve druhém pololetí zaměřují na aktuální témata památkové péče nejen v Královéhradeckém kraji. Přednášky probíhají obvykle třetí čtvrtek...