Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky jsou nejjednodušší a nejpřístupnější formou, jak širokou veřejnost seznámit s nejnovějšími objevy a tendencemi z oboru. Pracoviště Národního památkového ústavu proto každoročně připravují jednotlivé přednášky i přednáškové cykly na téma památky a památková péče.

Generální ředitelství NPÚ připravilo cyklus přednášek na téma Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov a jako novinku Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze připravuje přednáškový cyklus věnovaný novinkám v pražské archeologii.

NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech letos připravuje cyklus Významné stavby doby Karla IV. ve středních Čechách. Přednášky probíhají od dubna do října jednou měsíčně v sídle pracoviště (Sabinova 5, Praha 3 – Žižkov).

NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích pořádá již tradiční přednáškový cyklus v přednáškovém sále sídla pracoviště (Senovážné náměstí 6). Přednášky se konají jednou za 14 dní vždy v pondělí v 17 hodin.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem se svými přednáškami dotkne širokého spektra témat. Konají se nepravidelně na zámku Krásné Březno.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci pokračuje v úspěšném cyklu přednášek Památky kolem nás, který pořádá s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově pořádá ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři přednáškový cyklus Mezi řádky. Letos akcentují 700. výročí narození Karla IV., 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti a 150. výročí bitvy u Hradce Králové.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích připravuje letos doprovodné programy k výstavě V náruči památkové péče.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči pokračuje i letos cyklem nazvaným Rodinné stříbro – Památky kolem nás.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži připravuje řadu přednášek k památkám v době vlády Lucemburků. Konají se v Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži pořádá přednášky oblasti zahradního umění v přednáškovém sále Květné zahrady každý první čtvrtek v měsíci.

Metodické centrum moderní architekty v Brně připravuje cyklus Nový život v moderní architektuře a cyklus věnovaný obnově památek architektury 20. století.

Mezi řádky - 2. pololetí 2016

ÚOP v Josefově

Přednášky z cyklu MEZI ŘÁDKY se zaměřují na aktuální témata památkové péče nejen v Královéhradeckém kraji.

Ze života památek

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pořádá přednáškový cyklus Ze života památek, který je určený pro širokou veřejnost. Smyslem přednášek je přinášet nejnovější poznatky z oboru památkové péče.

Přednáškové cykly pro veřejnost

Od roku 2016 naše pracoviště zřídilo prostor, v němž se můžeme scházet s veřejností nejen ke konzultacím, ale též k přednáškám.

Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji

Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech památkové péče. Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci v 17 hodin v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava. Vstup je zdarma.

Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Karel IV. a Nové Čechy - obraz zapomenuté korunní země

V rámci oslav 700 letého výroční narození Karla IV. pořádá NPÚ soubor kulturních akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. NPÚ ÚOP v Lokti k této příležitosti připravilo ve spolupráci s Městem Cheb a Muzeem Cheb panelovou výstavu Karel IV. a Nové Čechy s doprovodným cyklem přednášek.