Vzdělávání

Prvořadým úkolem Národního památkového ústavu je zajistit péči o památky. K dosažení tohoto ambiciózního cíle je potřeba, aby nejen odborníci vnímali památky a kulturní dědictví jako hodnotu, o niž stojí za to pečovat a věnovat tomu úsilí i prostředky.

Hodnotu a význam kulturního dědictví se proto snažíme přiblížit především široké veřejnosti, aby je mohla poznat a pochopit. Jsme přesvědčeni, že cesta k tomu vede přes poznání, a proto organizujeme přednášky a komentované prohlídky, výukové programy pro školy i jednotlivce, děti i dospělé, jednodenní tematické workshopy, několikaměsíční řemeslné i roční památkářské kurzy.

Věříme, že nabyté znalosti a dovednosti přispějí dnes i v budoucnu k ochraně odkazu minulosti, k hlubšímu vnímání národní a kulturní identity a ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví.

Více informací k edukaci a dalšímu vzdělávání Národního památkového ústavu na webu Památky nás baví.

zpět na činnosti NPÚ