Výsledky aplikovaného výzkumu

Aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Jako takový je aplikovaný výzkum nadstavbou základního výzkumu. Jeho náplní je zkoumání způsobu co nejlepšího využití výsledků základního výzkumu v každodenní praxi. Aplikovaný výzkum odpovídá na otázku „jak na to“.

Výsledkem aplikovaného výzkumu a vývoje mohou být podle Příkazu ministra kultury č. 25/2014, kterým se ruší příkaz ministra č. 13/2011 a stanovuje se Postup certifikace Metodik a Památkových postupů Ministerstvem kultury jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a stanovuje se postup ve věci vydání stanoviska poskytovatele k využitelnosti výsledku Specializovaná mapa s odborným obsahem:  Certifikovaná metodika (Nmet), Památkový postup (Npam) a Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap).

NPÚ vytváří v rámci realizovaných výzkumných aktivit všechny typy těchto výsledků. Na webových stránkách NPÚ jsou zpřístupněny metodiky a památkové postupy, které vzešly z výzkumných aktivit NPÚ a získaly osvědčení o certifikaci příslušného orgánu (např. Ministerstva kultury) a specializované mapy s odborným obsahem.

Výsledky aplikovaného výzkumu typu Nmet – Certifikovaná metodika jsou vedeny v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL), které provozuje Národní technická knihovna.