Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů

Komisi pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů ustanovila generální ředitelka Národního památkového ústavu jako svůj odborný poradní orgán pro hodnocení průběhu a výsledků úkolů, projektů, záměrů a cílů financovaných z prostředků výzkumu a vývoje a řešených NPÚ nebo se na jejich řešení podílejícím.

Působnost a složení komise upravuje Statut Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů. Způsob jednání Komise pro hodnocení upravuje Jednací řád Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů vydaný generální ředitelkou.

Členové Komise pro hodnocení jsou vybíráni ze zkušených odborných pracovníků NPÚ s vědecko-výzkumnou praxí a externistů s vazbou na problematiku péče o národní kulturní dědictví. Složení Komise pro hodnocení z interních a externích vysokoškolských odborníků zaručuje vysokou kvalitu a nestrannost hodnocení výzkumných cílů a jejich výsledků.

seznam členů

  • Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT, v.v.i.
  • PhDr. Ivan Muchka, ÚDU AV ČR, v.v.i.
  • Ing. Jiří Bláha, Ph.D., ÚTAM AV ČR, v.v.i.
  • PhDr. Alena Černá, NPÚ ÚOP v Plzni
  • Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, PhD. et Ph.D., NPÚ ÚOP v Ostravě
  • Mgr. Petr Pavelec, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích
  • PhDr. Vladislav Razím, NPÚ ÚOP středních Čech v Praze
  • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., generální ředitelství
  • PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ ÚOP v Brně
  • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., generální ředitelství