Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum

Komise je poradním orgánem generální ředitelky. Jejím prvořadým posláním je navrhovat kroky k udržení a dalšímu rozvoji NPÚ jako výzkumné organizace.

Komise monitoruje postavení, vývoj a podmínky vědecko-výzkumné činnosti v jednotlivých pracovištích NPÚ a navrhuje potřebná opatření. Shromažďuje a vyhodnocuje data o vědeckém a výzkumném potenciálu NPÚ, shromažďuje a iniciuje témata vědy a výzkumu, dává podněty k vypracování jejich analýz, které pak zpracovává k dalšímu využití. Doporučuje priority řešení témat vědy a výzkumu. Formuluje dlouhodobou koncepci působnosti NPÚ jako výzkumné organizace a připravuje podklady k zpracování koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ.

Komise aktivně spolupracuje a podílí se na přípravě a tvorbě databáze vědeckého a výzkumného potenciálu NPÚ. Navrhuje kroky k optimální prezentaci vědecké a výzkumné činnosti NPÚ (publikace, výstavy atp.).

V komisi jsou zastoupena všechna územní odborná pracoviště NPÚ a územní památkové správy. Členové komise jsou vybíráni ze zkušených odborných pracovníků NPÚ s vědecko-výzkumnou praxí, nejlépe z vedoucích odborů/oddělení EDIS.

seznam členů

 • PhDr. Vladislav Razím (předseda komise), ÚOP středních Čech
 • Ing. Dalibor Buršík, ÚOP v Olomouci
 • PhDr. Alena Černá, ÚOP v Plzni
 • PhDr. Pavel Hájek, ÚOP v Českých Budějovicích
 • Mgr. Aleš Homola, ÚOP v Brně
 • PhDr. Petr Hrubý, ÚOP v Ústí nad Labem
 • Mgr. Jakub Chaloupka, ÚOP v Lokti
 • Mgr. Marta Koubová, ÚOP v Ostravě
 • Ing. arch. Alexandra Křížová, generální ředitelství
 • Mgr. Petra Načeradská, ÚPS v Praze
 • Mgr. Petr Pavelec, ÚPS v Českých Budějovicích
 • Mgr. Lucie Pešlová, ÚPS v Kroměříži
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., ÚOP v Praze
 • Ing. Jiří Slavík, ÚOP v Josefově
 • Mgr. Petra Šternová, ÚOP v Liberci
 • Mgr. Bc. Irena Tobiášková, ÚOP v Telči
 • PhDr. Mgr. Oldřich Vaňura, ÚOP v Pardubicích
 • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., generální ředitelství
 • Radim Vrla, ÚOP v Kroměříži
 • Ing. Jaroslav Bušta ÚPS na Sychrově