HERZAN: Stavitelský rod z Třebíče

Národní Památkový ústav, Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč zvou na výstavu do konírny zámku Třebíč, která přibližuje dvousetletou tradici třebíčského rodu Herzánů.

Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo. Herzáni se postupně etablovali jako tesaři, poté stavitelé a po znárodnění si našli cestu jako architekti. Vždy se angažovali ve veřejných spolcích, které se zasluhovaly o utváření obrazu Třebíče. Představitelé posledních generací se výrazně věnovali mládeži a jejímu formování prostřednictvím sokolnických aktivit a táborničení.

Výstava je otevřena od 25. ledna do 31. března 2019 v konírně zámku Třebíč. Ve čtvrtek 24. ledna v 17 hodin proběhne slavnostní zahájení výstavy přístupné veřejnosti. K výstavě vychází neprodejný kritický katalog.

Výstava představuje výsledky bezmála pětiletého výzkumu, který od roku 2013 plošně mapoval moderní architekturu Třebíče. Poslední dva roky výzkumu byly zaměřené na vyhodnocování získaných dat. Při bližším zkoumání se Herzáni ukázali jako významný městotvorný činitel, který v některých případech zásadně formoval obraz Třebíče. Segment díla Herzánů je možné dohledat v publikaci, která se zabývá osobnostmi z přímé linie rodu Herzánů. Významným spoluřešitelem projektu byl architekt Lubor Herzán, jehož osobní genealogický výzkum rodiny a díla Herzánů se stal nepostradatelnou součástí práce na výstavě s katalogem.

Kritický katalog vznikal jako komplexní dílo, které formou kapitol věnovaných jednotlivým členům rodu popisuje jednu linii stavitelského rodu Herzánů. Katalog uzavírá kapitola o Luboru Herzánovi, který nemalou měrou pomohl s jeho realizací a zasloužil se o rozklíčování existující části archivu firmy Herzán. Alespoň částečným zrcadlem informací o Herzánech, které jsou v katalogu obsaženy, je výstava. V chronologickém sledu představuje zásadní stavby realizované Herzány a poukazuje na významné souvislosti. Důležitou inspirací při tvorbě konceptu a zadání instalace výstavy byla volnočasová tvorba Jiřího Herzána, který zpracovával dřevo do výtvarných předmětů a do předmětů určených k táborákovým aktivitám. K výstavě jsou připraveny edukační aktivity pro školáky a přednášky Lubora Herzána. Symbolem výstavy se stala statická konstrukce COLridor II, která demonstruje snažení rodu Herzánů – tesařské, stavitelské a architektonické ambice.

Výstava je financována z rozpočtu Národního památkového ústavu, z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) – cíl Moderní architektura 20. století. Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč přispělo poskytnutím lokálních znalostí a prostorem zámecké konírny na zámku v Třebíči. Město Třebíč zajistilo dřevařský materiál pro stavbu instalace, firma Sruby – Jiří Urban odkornila dodanou kulatinu pro interiérovou část. Collaborative Collective, z. s., zajistilo návrh, koordinaci a realizaci instalace dřevěných ekosystemických objektů. Sponzorsky je projekt vybaven syntetickými lany od firmy Pavlínek, s. r. o., semeny od společnosti Kvetoucí zahrada a semínky pro ptactvo od společnosti Probio. Část projektu sponzorsky podpořily také Lesy České republiky.

Na realizaci projektu se podíleli:

Národní památkový ústav

 • Garant projektu: Ing. arch. Naďa Goryczková
 • Námět a koncept výstavy: Ing. arch. Kateřina Horák Goryczka
 • Kurátoři výstavy, scénář textové a obrazové části: Ing. Jiří Bláha, Ph.D.; Ing. arch. Lubor Herzán; Ing. arch. Kateřina Horák Goryczka; Mgr. Jan Klimeš, Ph.D.

Collaborative Collective

 • Vedení projektu COLridor II – metodologie, koncept, scénář plánové části, scénografie a vedení realizace: Marie Davidová, MArch, Ph.D.
 • Krajinná ekologie: Ing. Kateřina Zímová
 • Detailní zpracování architektonického návrhu a realizace: MgA. Ondřej Michálek
 • Statika konstrukce: Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.
 • Osazovací plán: Ing. Kateřina Gazdová
 • Detailní zpracování architektonického návrhu: Bc. Arif Gönulf
 • Realizace objektů a výstavy: Ing. arch. Jan David

Junák – skautský oddíl Srdíčko

 • Vedení organizace za skauty: Tereza Čapková
 • Vedení realizace za skauty: Michal Stasiak
 • Realizace: Michal Stasiak – Mnějéša; Tereza Čapková; Roman Čapka – Kecal; Matěj Nejedlý – Vajcoů; Vojtěch Viceník – Štika; Kamil Belán – Racek; Tomáš Novotný – Kečup; Vladislav Větrovec – Prófa; Tomáš Veselý; Ondřej Herzán

Muzeum vysočiny Třebíč

 • Odborné konzultace: Ing. Michal Zábrš

Grafické zpracování: MgA. Barbara Zemčík

Fotografie: Práce Herzánů: Roman Polášek, Objekt COLridor II: Eliška Rezková

Partneři projektu