HERZAN: Stavitelský rod z Třebíče

Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo – Herzáni začínali jako tesaři a postupně se etablovali tak, že firma byla schopna realizovat komplexní stavební zakázky. Kniha a výstava se snaží tento vývoj zaznamenat a vyhodnotit.