Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických knihovních fondů; vytvoření metody datování portrétů 16.–18. století.

2017

Cílem výzkumu je zkoumání movitých památek jako projevu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech, konkrétně výzkum druhových skupin předmětů, ohrožených, opomíjených a odborně nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných druhů movitých předmětů a jejich vědecké zhodnocení a zařazení do historického kontextu. Výzkum je zaměřen na autory výtvarných děl, osobnosti z řad šlechty i církve a další významné osobnosti, jejichž život a dílo se odráží v movitém kulturním dědictví a na výzkum zvonařských památek, mapování současných a mizejících.

2016

Cílem výzkumu je zkoumání movitých památek jako svědectví historického a duchovního vývoje společnosti v uměnovědných souvislostech – výzkum druhových skupin předmětů, jejich ohrožených, opomíjených a odborně nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných druhů movitých předmětů, jejich vědecké zhodnocení a zařazení do historického kontextu. Výzkum je zaměřen na autory výtvarných děl, osobnosti z řad šlechty i církve a další významné osobnosti, jejichž život a dílo se odráží v movitém kulturním dědictví. Součástí výzkumu je vytvoření rozšířené fotodokumentační databáze vybraných movitých předmětů. Výzkum se zaměřuje dále na zvonařské památky - terénní průzkum zvonů a dochovaných vybavení zvonových stanovišť.

2015

Cílem výzkumu je zkoumání movitých památek jako svědectví historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech - výzkum druhových skupin movitých předmětů, jejich ohrožených, opomíjených a dosud odborně nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných druhů movitých předmětů, jejich vědecké zhodnocení a zařazení do historického kontextu. Výzkum je zaměřen na autory výtvarných děl, osobnosti z řad šlechty i církve a další významné osobnosti, jejichž život a dílo se odráží v movitém kulturním dědictví. Prioritou výzkumu je zpracování předmětů, jejichž hodnota je zatím nedoceněna. Výzkum se zaměřuje dále na zvonařské památky - terénní průzkum zvonů a dochovaných vybavení zvonových stanovišť.

2014

Výzkum je zaměřen na movité památky jako doklad historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech. Výzkum se zabývá jednotlivými druhovými skupinami předmětů a výtvarných námětů.

2013

Výzkum se zabývá movitými památkami jako dokladem historického a duchovního vývoje společnosti v uměnovědných souvislostech. Výzkum je zaměřen dále na konkrétní autory, historické osobnosti a jejich sběratelské aktivity a na průzkum historických knihovních fondů – vytvoření metodických přístupů a principů odborného zpracování historických knihovních fondů v systému Tritius.

2012

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických knihovních fondů.