Tematické průzkumy jednotlivých památek

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu, dále základní výzkum mariánských, trojičních a dalších světských sloupů a pilířů ve vybraných regionech a výzkum úprav povrchu kamenných prvků v kontextu středověké církevní architektury v jižních Čechách.

2014

Výzkum je zaměřen na realizaci soupisu památek určitého druhu na konkretizovaném teritoriu a publikování soustředěných informací o těchto památkách pro potřeby rozhodování památkové péče, konkrétně na mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách, sepulkrální umění a jeho tvůrce v pohraničních okresech severních Čech s důrazem na zanikající a poškozené areály.

2013

Výzkum je zaměřen na realizaci soupisu památek určitého druhu na konkretizovaném teritoriu a publikování soustředěných informací o těchto památkách pro potřeby rozhodování památkové péče, konkrétně na systematický terénní a archivní průzkum a dokumentaci hrázděných staveb, na mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách v Plzeňském kraji a na úpravu povrchu kamenných prvků v kontextu středověké církevní architektury v jižních Čechách.

2012

Cílem je základní výzkum a dokumentace hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentace stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu, základní výzkum mariánských, trojičních a dalších světských sloupů a pilířů ve vybraných regionech ČR.