Moderní architektura 20. století

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči a prezentace architektury 20. století.

V rámci tématu Architektura 20. století jsou zkoumána regionální specifika, prováděn průzkum, dokumentace, hodnocení, základní průzkum památkového potenciálu architektury 20. století v regionech Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina s akcentem na specifika typologická, autorská a stylová. Téma Urbanistické celky 2. poloviny 20. století je zaměřeno na průzkum, dokumentaci, hodnocení sídlištní architektury 2. poloviny 20. století v Jihočeském kraji.