Industriální dědictví

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního dědictví vůči odborné i široké veřejnosti. Tématem jsou jak oborové tak regionální průzkumy. Součástí výzkumu je průběžné vkládání záznamů do Památkového katalogu a systémů GIS a MIS.